Over
Board Company

Board Company is in 2011 in Scandinavië opgericht. Samen met ons groeiende netwerk van alumni is het onze missie om bedrijven over de hele wereld te verbeteren. Onze missie is het leveren van best practices via onze intensieve opleidingsprogramma’s en ons forum voor life-long learning.

Wij bieden RvC en RvT leden de mogelijkheid om het leiderschap te ontwikkelen dat hun organisaties kan versterken, resultaten kan opleveren en duurzame groei kan genereren.

Onze internationaal erkende opleidingsprogramma’s zijn inmiddels door meer dan 5.000 Europese topmanagers gevolgd.

Wij nemen aanvragen aan van directeuren, eigenaren-managers en bestuursleden die hun professionele vaardigheden en netwerken willen versterken.

In samenwerking met

logos

Daarom willen we het toezicht op ondernemingen versterken

Een goed functionerende RvC kan ertoe bijdragen dat een onderneming op verantwoorde wijze opereert en in staat is om een duurzaam succes te realiseren. De reden hiervan is dat een effectieve corporate governance helpt vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, klanten, werknemers en de samenleving als geheel.

Een verantwoordelijke onderneming met een goede corporate governance zal ook eerder voldoen aan de wettelijke vereisten, zodat juridische problemen worden voorkomen. Bovendien kan een onderneming met een goede corporate governance gemakkelijker investeerders en kredietverstrekkers aantrekken, omdat dit vertrouwen geeft in het vermogen van de onderneming om op lange termijn goed te presteren.

Daarom is het voor elke onderneming belangrijk om effectieve corporate governance praktijken te hebben teneinde verantwoord en duurzaam te kunnen opereren. Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat hun bestuur uit competente en onafhankelijke leden bestaat, dat er interne controlesystemen zijn om de risico’s tot een minimum te beperken en dat hun corporate governance voldoet aan hoge ethische normen.

Kortom, een onderneming met een goede corporate governance kan haar voordeel doen met een groter vertrouwen van belanghebbenden, wat kan leiden tot meer succes en duurzaamheid op de lange termijn.

STEL UW VRAGEN AAN ENZO

Enzo Kleijn
Country Manager